برج پرچم چند وجهی

فروشنده اصلی برج پرچم چند وجهی

برج پرچم چند وجهی یک نوع پایه بسیار بلند است که برای نگه داشتن پرچم های بزرگ استفاده می شود این پایه از جنس فلز مقاوم و به صورت چند وجهی می باشد. بنابراین این ب

بیشتر بخوانید