پایه های مدور و مشبک عراقی

پایه های مدور و مشبک عراقی

پایه های عراقی لوله ای (مدور ) و مشبک جهت انتقال برق در کشور عراق مورد استفاده قرار می گیرد. این پایه ها منطبق بر دو استاندارد کلی شمال و جنوب عراق می باشد که از حیث مشخصات فنی تفاوتهایی در ضخامت لوله ها و جنس لوله دارند پایه های مدور در ارتفاع های 9،11 متری تولید می شوند که در هنگام نصب 5/1 الی 2 متر در بتن مدفون می گردند و در ضمن پایه های مشبک عراقی به ارتفاع های 9،11،14 متری تولید شده و در خدمت مشتریان محترم قرار می گیرد ، پوشش روی پایه های مدور و مشبک به صورت گالوانیزه گرم (HD6) مطابق با استاندارد ASTM می باشد که با بهترین کیفیت به کشور عراق صادر می گردد.