پایه پرچم

برج پرچم (9تا70 متری)

پرچم ها در ارتفاع های متفاوت بسته به نیاز مشتری ارائه می شوند و قابلیت چرخش در جهت مسیر باد با استفاده از سیستم چرخشی را دارا می باشند و همچنین پرچم ها را می توان بصورت دستی یا برقی پایین آورده یا به اهتزاز در آورد.