برج نوری

برج نوری تلسکوپی

با پرژكتور بخار سدیم گزینه ای بسیار مناسب در تولید برج نوری جهت ارتفاعات مختلف برج نوری ( علی الخصوص برجهاي نوری با ارتفاعات بالای 15 متر ) است . چون پرژکتورهای بخار سدیم علاوه بر حجم نور خیلی خوب دارای پرتاب نور بالایی است که در برج های نوري بلند یک ضرورت محسوب می شود . در مواردی که ارتفاع پایین باشد و ما زیاد نیازی به پرتاب نور بالا نداشته باشیم ولی حجم نور بالا به همراه مصرف برق کمتر مورد نظر ما باشد بهتر است از پرژكتور LED-SMD-COB استفاده شود .

برج استادیومی

برج روشنایی استادیومی که با نامهای برج نوری استادیومی یا برج نوری یک طرفه نیز شناخته می شود ، یک سازه فلزی روشن کننده فضاهای باز و محوطه ای است که با داشتن ردیف هایی از پرژکتورهای پرقدرت ، یک فضای خاص از پیش تعیین شده را کاملاً روشن می کند و چون استفاده زیادی در استادیومهای ورزشی دارد ، به آن برج روشنایی استادیومی می گویند .