مخازن زباله

مخازن زباله

مخـــازن زباله در حجم های 660،770،1100 لیتری و با روکش گالوانیزه تولید می گردند. این مخــازن باید آشکار و قابل رؤیت باشند ولی مزاحمتی ایجاد نکنند. سطل های زباله شهری در فضاهای خطی موجود در خیابان، باید در فاصله 30 تا 50 متری از هم قرار بگیرند، ولی در جاهایی مانند غذا خوری ها (ساندویچی ها و فروشگاه های غذاهای آماده) ، سینماها و شیرینی فروشی ها می توان تعداد آنها را افزایش ، و در بیرون ساختمان های شهری، به دلایل امنیتی آن ها را کاهش داد.

مخازن زباله

مخـــازن زباله را باید هنگامی که مورد نیاز هستند قابل رؤیت باشند.در غیر اینصورت می بایست در فرم خیابان یا پارک حل شوند و مزاحمتی ایجاد نکنند. توصیه می شود اکیداً از بکار بردن رنگ های قرمز ، زرد نارنجی به عنوان رنگ غالب خودداری شود. این رنگ ها به دلیل تضاد شدید با پیرامون خود سایر فضاهای شهری را تحت تأثیر قرار می دهند ، مناسبترین ترکیب استفاده از طیف خاکستری به همراه مقدار کمی سبز یا نارنجی است. رنگ ها در فرهنگ شهر نشینی ایرانی باید چرک تاب باشند، یا پلی اتیلن باشد.