تولید برج پرچم

تولید کننده برج پرچم 50 متری

برج پرچم یکی از انواع برج ها و دکل هایی است که پرچم ملی کشور روی آن قرار می گیرد. این برج ها هر یک اندازه و ارتفاع خاص خود را داراست و بلندترین آن ۱۵۰ متر ارتفا

بیشتر بخوانید

واحد تولید برج پرچم لوله ای

واحدهایی که در زمینه تولید برج پرچم لوله ای و همچنین پخش و توزیع آن در حال فعالیت هستند با توجه به گسترش فرآیند شهرسازی و همچنین توجه بیشتر شهرداران به فرآیند ز

بیشتر بخوانید