نوشته‌ها

تولید کننده مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری

برای اطلاع از تولید کننده مخزن زباله ۱۱۰۰ لیتری با شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع در ارتباط باشید.
شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع تولید کننده انواع مخزن زباله گالوانیزه می باشد که بر اساس درخواست شهرداری ها در حجم مختلفی طبق اصول مهندسی طراحی و ساخته می شود.
مخزن زباله دارای پوشش گالوانیزه گرم می باشد که بیشتر در حجم ۶۶۰ لیتری و ۷۷۰ لیتری و ۱۱۰۰ لیتری تولید و ساخته می شوند. این سطل ها دارای شیرابه تخلیه و همچنین از دو بازو برای راحتی تخلیه زباله توسط ماشین های مکانیزه تشکیل می شود.

سطل زباله گالوانیزه
دارای ۴ عدد چرخ و ۲ عدد ترمز می باشد و در اکثر خیابان و کوچه و پارک توسط شهرداری ها خریداری و نصب می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مخزن زباله
مخزن زباله
مخزن زباله