دکل برج نور

نحوه نصب برج نوری با فونداسیون پیش ساخته

پرتوسازان بدیع یکی از سازنده های بزرگ و قابل اعتماد در زمینه ساخت انواع برج های نوری است که با آموزش نحوه نصب پایه دکل برج نوری به کارشناسان نصب، عملیات نصب و راه اندازی انواع برج و پایه را هم برای مشتریان اجرا می کند.

بیشتر بخوانید