سازندگان سطل زباله

سازندگان انواع سطل زباله

شرکت پرتوسازان بدیع یکی از سازندگان انواع سطل زباله در ایران است.

بیشتر بخوانید

سازندگان سطل زباله و مبلمان شهری

در بین سازندگان سطل زباله و مبلمان شهری شرکت پرتوسازان بدیع نیز در شهرک صنعتی اراک در این زمینه مشغول به فعالیت می باشد.

بیشتر بخوانید