نوشته‌ها

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه در اصفهان

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه در شرکت پرتوسازان بدیع به عنوان یکی از تولید کنندگان سطل زباله گالوانیزه در کشور بسیار مناسب بوده که باعث فروش بیشتر سطل آشغال فلزی در اصفهان شده است.

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه

در ارتباط با قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه عوامل زیادی می تواند تاثیر گذار باشد که در اینجا به تعدادی اشاره می کنیم تا مشتری بتواند انتخاب مناسبی داشته باشد.

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه

موارد تاثیر گذار در قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه:

۱- کیفیت مواد اولیه که یکی از موارد اصلی بر قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه می باشد.
۲- طرح سطل زباله فلزی اگر طرح خاصی بر روی مخزن حک شود مثل آرم ویژه شهرداری ها در قیمت تاثیر گذار می باشد.
۳- مدل سطل زباله فلزی به صورت محدب و مکعب در ابعاد مختلف ۶۶۰ ، ۷۷۰ و ۱۱۰۰ لیتری با ضخامت ورق ۲ و ۵/۱ میل با پوشش گالوانیزه گرم تولید می شود.
۴- تعداد سفارشات هرچه تعداد سفارشات بیشتر باشد قیمت سطل آشغال فلزی نیز مناسب تر می باشد.

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه

مشخصات سطل آشغال فلزی تولیدی پرتوسازان بدیع

۱- جنس سطل آشغال گالوانیزه می باشد.
۲- هر چهار طرف مخزن دارای پرس لوبیایی شکل می باشد.
۳- ساخت سطل آشغال فلزی در حجم های مختلف می باشد سطل زباله ۲۴۰ لیتری، سطل زباله ۶۶۰ لیتری گالوانیزه، سطل زباله گالوانیزه ۷۷۰ لیتری و سطل زباله ۱۱۰۰ لیتری
۴- سطل زباله فلزی چرخدار بوده که حمل و نقل را آسان می کند.

قیمت سطل آشغال فلزی گالوانیزه