نوشته‌ها

طراحی فونداسیون برج نوری ال ای دی در مشهد

فونداسیون جهت نصب سریع و آسان برج نوری ال ای دی در مشهد توسط شرکت پرتوسازان بدیع طراحی و ساخته می شود.

طراحی و ساخت فونداسیون
برای انواع برج نوری از جمله برج نوری ال ای دی در مشهد توسط شرکت پرتوسازان طراحی و ساخته می شود که جهت نصب پایه برج نوری به کار می روند.
به این صورت که ابعاد فونداسیون برای سازه های مختلف متفاوت است و دارای معبر جهت ورود و خروج کابل می باشد. ابتدا حفاری با توجه به ابعاد در نظر گرفته انجام می شود. فونداسیون داخل آن قرار می گیرد که توسط مهره ها به پایه برج متصل می شود. از مزایای فونداسیون نصب سریع و آسان برج نوری ال ای دی در مشهد می باشد.

برج نوری
برج نوری
برج نوری