نوشته‌ها

طراحی مخزن زباله بزرگ اصفهان

برای اطلاع از طراحی مخزن زباله بزرگ اصفهان با شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع در ارتباط باشید.
شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع تولید کننده انواع مخزن زباله بزرگ می باشد که طبق اصول مهندسی طراحی و ساخته می شود. نمونه زیادی از این مخزن را می توان در شهر اصفهان مشاهده کرد.
مخزن های زباله بر اساس اصول زیر طراحی و ساخته می شوند:
– دارای پوشش گالوانیزه گرم می باشند.
– از ورق گالوانیزه ۲ میل استفاده می شود.
– طول مخزن ها ۱ متر می باشد.
– وزن مخزن ۸۰ کیلو می باشد.
– دارای شیرابه تخلیه می باشند.
– جوش مخازن به صورت فول جوش می باشد.
– دارای دو دستک در دو طرف سطل های زباله می باشد.
– دارای چهار عدد چرخ و دو عدد ترمز می باشد.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مخزن زباله
مخزن زباله
مخزن زباله