عرضه مستقیم برج نوری

عرضه مستقیم برج نوری 12 متری

برج نوزی به وسیله ای گفته می شود که از آن به منظور ایجاد نور و روشنایی در فضا های بزرگ و گسترده استفاده می گردد و این وسایل ممکن است در ارتفاعات مختلفی مانند 12

بیشتر بخوانید

عرضه مستقیم برج نوری سیار

برج نوری سیار به منظور ایجاد روشنایی لازم در اماکن مختلف محوطه های وسیع همچون اسکله‌ها پارکینگ ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد امروزه توانسته است با مزیت‌ها

بیشتر بخوانید

عرضه مستقیم برج نوری استادیومی

برج نوری یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای روشنایی محوطه ها می باشد که می تواند دامنه وسیعی از اطراف خود را روشن کند. این برج ها در انواع مختلفی تولید می شوند که

بیشتر بخوانید