عمده برج نوری 12 متری

عرضه عمده برج نوری 12 متری

برج نوری که به آن برج روشنایی یا دکل روشنایی نیز گفته می شود برای روشنایی بخشیدن به محیط های وسیع طراحی شده و به کار می رود. این برج ها در دو نمونه هد ثابت و هد

بیشتر بخوانید