نوشته‌ها

نقشه فوندانسیون پایه روشنایی پرتو سازان بدیع

نقشه فوندانسیون های پایه روشنایی شرکت پرتو سازان بدیع برای پایه ها به ارتفاع ۲ تا ۱۸ متر در سه شکل پاشنه دار، ذوزنقه ای و مکعب مربع در سایز های مختلف طراحی شده و بر اساس آن تولید می گردد.
سازه بتنی که جهت مهار پایه های فلزی روشنایی در شرکت پرتوسازان بدیع تولید می گردد، فوندانسیون ها با عیار بتن ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و در سه سایز ۴۰*۴۰*۱۶۰ به صورت ۴ و ۶ بولت و سایز ۴۰*۴۰*۴۰ به صورت ۴ بولت تولید می گردد.
طراحی و تولید این فوندانسیون ها به گونه ای می باشد که تمام بارهای استاتیکی و دینامیکی سازه توسط آن تحمل می گردد و هر نوع پایه روشنایی به آسانی توسط مهره بر روی آن نصب می شود. فوندانسیون ها دارای معبر جهت ورود و خروج کابل می باشد.
برای دریافت نقشه فوندانسیون پایه روشنایی با شرکت پرتو سازان بدیع تماس حاصل نمایید.

پایه روشنایی
پایه روشنایی
پایه روشنایی