مبلمان فضاهای شهری

مبلمان شهری در تبریز

مبلمان شهری در پارک ها و فضاهای سبز

مبلمان شهری در پارک ها و فضاهای تفرجی نقش بسزایی در ایجاد فضایی آرام بخش و الهام بخش در روح و روان مردم دارد. فضاهای سبز شهری با داشتن المان ها و مبلمان شهری زیبا به محیطی لذت بخش جهت بازی کودکان تبدیل می شوند. پرتوسازان بدیع تولید کننده صنایع مبلمان شهری در ایران است […]

بیشتر بخوانید