مخزن زباله شهری

ساخت مخزن زباله شهری

طراحی و ساخت مخزن زباله شهری و انواع محصولات مبلمان شهری در شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید

نصب مخزن زباله شهری

در شرکت پرتوسازان بدیع تولید کننده مخزن زباله شهری و کار نصب نیز توسط نصابان حرفه ای نیز انجام می شود.

بیشتر بخوانید