مخزن زباله 1100

مخزن زباله 1100 لیتری شهرداری

مخزن زباله 1100 لیتری شهرداری تولیدی شرکت پرتوسازان بدیع، جهت حمل مکانیزه زباله کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید