مشخصات فنی برج پرچم

قیمت برج پرچم

مشخصات فنی برج پرچم باکیفیت

مشخصات فنی برج پرچم شرکت پرتوسازان بدیع این است که دارای پوشش گالوانیزه گرم می باشند و دارای سازه چند وجهی هستند که در ارتفاعات 3 متر تا 30 متر به طور استاندارد طبق اصول مهندسی طراحی و ساخته می شوند و جنس ورق برج های پرچم از ورق فولاد st37 می باشد. شرکت مهندسی […]

بیشتر بخوانید