مشخصات پایه چراغ خیابانی

بزرگترین تولیدی پایه چراغ پارکی

مشخصات فنی پایه چراغ خیابانی پرتوسازان بدیع

مشخصات فنی پایه چراغ خیابانی پرتوسازان بدیع به این شرح می باشد که این پایه ها در ارتفاع min 3 متر و max 14 متر و با دو شکل هندسی لوله ای و چند وجهی و همچنین پوشش دلخواه و مورد استاندارد بدنه آماده ارائه به مشتری می باشد. آیا به دنبال مورد اعتماد ترین […]

بیشتر بخوانید