نوشته‌ها

نصب برج نوری روشنایی اصفهان

یکی از تولیدات مهم شرکت پرتوسازان بدیع نصب برج نوری روشنایی گالوانیزه در اصفهان در ابعاد بالاست.
برج نوری یکی از محصولات شرکت پرتوسازان بدیع است که به دلیل ارتفاع بالا این محصول را با عنوان برج می شناسیم.
ارتفاع این برج ها که اغلب گالوانیزه بوده و به صورت چند وجهی و اورلپ ساخته می شوند معمولا از ۶ متر شروع و تا ارتفاع ۶۰ متر در برج های نوری و در برج های پرچم تا ارتفاع ۷۰ متر قابل نصب است.
بنا به نظر مشتری و محوطه قابل نصب و کاربری این برج ها ابعاد متفاوتی دارند. روی برج های نوری سبد و پروژکتور نصب می گردد که تعداد نصب پروژکتور زیاد بر روی برج نوری باعث نور دهی بالا می شود که از محاسن برج نوری است.
در برج های پرچم بر روی برج، پرچم با ابعاد بالا نصب می شود که ابعاد پرچم بنا به ارتفاع برج متغیر است. نصب برج روشنایی در اصفهان توسط شرکت پرتوسازان بدیع در نقاط شهری این استان انجام شده است.

برج نوری

برج نوری

برج نوری