نصب مخزن زباله

نصب مخزن زباله گالوانیزه پرتوسازان بدیع

تولید مخزن زباله با پوشش گالوانیزه در شرکت پرتوسازان بدیع صورت می گیرد و این مخازن در فواصل مشخص نصب و راه اندازی می شوند.

بیشتر بخوانید

نصب مخزن زباله شهری

در شرکت پرتوسازان بدیع تولید کننده مخزن زباله شهری و کار نصب نیز توسط نصابان حرفه ای نیز انجام می شود.

بیشتر بخوانید