نقشه برج نور

نقشه برج نوری 18 متری پرتوسازان بدیع

نقشه برج نوری 18 متری در شرکت پرتو سازان بدیع با استفاده از نرم افزار های مهندسی طراحی شده که نحوه نصب آن ها نیز مشخص می باشد.

بیشتر بخوانید