نمایندگی فروش برچ نوری در مشهد

نمایندگی فروش برج نوری در مشهد

این برج نوری مشهد، به صورت یک سازه فلزی است، که شکل گرفته از تعدادی پروژکتور است، که معمولا این پروژکتور ها قابلیت تامین و روشنایی محوطه های بزرگ را دارد و معمو

بیشتر بخوانید