نوشته‌ها

ساخت پایه روشنایی جاده ای و بزرگراهی

ساخت پایه روشنایی چندوجهی در شرکت پرتوسازان بدیع انجام می شود. پایه های روشنایی جهت تامین روشنایی خیابان ها و بلوار ها و مسیر های جاده ای و بزرگراهی کاربرد دارد. پایه های روشنایی به صورت گالوانیزه و رنگی و در دو نوع چندوجهی و لوله ای قابل تهیه هستند.

ساخت پایه روشنایی
شرکت پرتوسازان در زمینه ساخت پایه روشنایی با قیمتی مناسب در اراک فعالیت دارد. تیر چراغ برق فلزی از تولیدات پرتوسازان بدیع است که برای نور پردازی و زیبا سازی فضا ها استفاده می شود.

ساخت پایه روشنایی
انواع پایه روشنایی گالوانیزه:

• پایه های روشنایی خیابانی
• پایه های روشنایی بزرگراهی
• پایه های روشنایی پارکی

ساخت پایه روشنایی
در ساخت پایه روشنایی، تفاوت انواع پایه چراغ ها در ضخامت ورق و ارتفاع آن هاست. در پایه چراغ های بزرگراهی ارتفاع بالاتر و ضخامت ورق ها بیشتر است. پایه های پارکی دارای ابعادی حدود ۲ تا ۴ متر هستند و محوطه کمتری را نور رسانی می کنند.

ساخت پایه روشنایی
تیر چراغ برق فلزی یا چراغ های تزیینی در واقع نسل جدیدی از چراغ ها هستند که در محیط های مختلف برای تامین روشنایی و جلوه بخشیدن بیشتر به محیط استفاده می شود. تیر چراغ برق فلزی به دو صورت لوله ای و چند وجهی و با پوشش رنگ یا گالوانیزه تهیه می شود که دارای ابعاد مختلفی است. ساخت پایه روشنایی توسط ورق های گالوانیزه استاندارد انجام می شود.