پایه روشنایی جا

بازار فروش پایه چراغ روشنایی خیابانی

ساخت پایه روشنایی جاده ای و بزرگراهی

ساخت پایه روشنایی چندوجهی در شرکت پرتوسازان بدیع انجام می شود. پایه های روشنایی جهت تامین روشنایی خیابان ها و بلوار ها و مسیر های جاده ای و بزرگراهی کاربرد دارد. پایه های روشنایی به صورت گالوانیزه و رنگی و در دو نوع چندوجهی و لوله ای قابل تهیه هستند. شرکت پرتوسازان در زمینه ساخت […]

بیشتر بخوانید