نوشته‌ها

نصب پایه روشنایی سولار در شیراز

نصب انواع پایه چراغ های روشنایی سولار در تمام نقاط ایران از جمله شیراز، بوشهر و کنگان امکان پذیر گردید.
شیراز یکی از شهر های بزرگ و توریستی ایران می باشد.
به دلیل مساحت نسبتا زیاد این استان قاعدتا به تعداد زیادی پایه روشنایی نیاز دارد که با توجه به کمبود انرژی و کمبود بودجه، روشنایی این شهر با کمی مشکل روبرو است.
شرکت های بزرگی از جمله پرتو سازان بدیع با استفاده از صفحه سولار برای تأمین انرژی روشنایی این پایه مشکل کمبود انرژی را تا حدود زیادی حل کرده است.
صفحه های سولار قطعه ای است که در بالاترین قسمت پایه ها و برج روشنایی قرار گرقته که تماس بیشتری با نور خورشید داشته باشد تا بتواند انرژی خورشید در روز ذخیره و در شب به پایه ها انتقال دهد تا از هزینه گزاف انرژی برق جلوگیری شود.

پایه روشنایی سولار