پخش برج نوری تهران

پخش عمده برج نوری تهران

برج نوری یکی از انواع سیستم های روشنایی در محوطه است که از آن برای روشن کردن اماکن از ارتفاع بالا استفاده می شود. از طرفی هم می توان آن را به صورت عمده تهیه کرد

بیشتر بخوانید