پخش پایه دوربین ترافیکی

مرکز پخش پایه دوربین ترافیکی

چند سالی است که دوربین های نظارتی در سطح جاده ها یا در داخل شهرهای پر ترافیک، ثبت تخلفات را آسان تر و دقیق تر نموده است. البته این دوربین ها باید به پایه هایی م

بیشتر بخوانید