چراغ روشنایی

چراغ روشنایی

چراغ روشنایی چراغ روشنایی چراغ ها مشتمل بردوتقسیم بندی کلی خیابانی و پارکی که نوع خیابانی قابل نصب در بلوار ها، آزاد راهها، بزرگراهها و جاده های شهری و … را داردکه در ارتفاع 3 تا 14 متر که توسط شرکت ساخته می شود و چراغهای پارکی در پارک ها ، بوستان ها و فضای […]

بیشتر بخوانید
پرتوسازان

پایه های مدور و مشبک عراق

پایه های مدور و مشبک عراقی پایه های مدور و مشبک عراقی پایه های عراقی لوله ای (مدور ) و مشبک جهت انتقال برق در کشور عراق مورد استفاده قرار می گیرد. این پایه ها منطبق بر دو استاندارد کلی شمال و جنوب عراق می باشد که از حیث مشخصات فنی تفاوتهایی در ضخامت لوله […]

بیشتر بخوانید
پرتوسازان

مخازن زباله

مخازن زباله مخازن زباله مخـــازن زباله در حجم های 660،770،1100 لیتری و با روکش گالوانیزه تولید می گردند. این مخــازن باید آشکار و قابل رؤیت باشند ولی مزاحمتی ایجاد نکنند. سطل های زباله شهری در فضاهای خطی موجود در خیابان، باید در فاصله 30 تا 50 متری از هم قرار بگیرند، ولی در جاهایی مانند […]

بیشتر بخوانید
پرتوسازان

مبلمان شهری

مبلمان شهری مبلمان شهری مبلمان شهری از اثرگذارترین عوامل در فضاهای شهری در ذهن شهروندان هستند ، تاحدی که معمولاً ساکنین و حتی گردشگران مناطق مختلف یک شهر را با مبلمان و زیبایی های مخصوص به آن می شناسند. مبلمان به لحاظ موقعیت ابعاد، تناسب ، رنگ ، فرم ، شکل و حالت در فضاهای […]

بیشتر بخوانید